Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Çocuk Eğitim Programı

Çocuk Eğitim Programı

Okul öncesi eğitim alan çocukların ilkokula hazır başladığı, sınıfta daha başarılı olduğu ve bunun da ilköğretimin niteliğini arttırması bilinciyle ÇEP Eğitim Programı’nı hayata geçirdik. 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak geliştirdiğimiz ÇEP eğitimleri ile, çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların dil becerilerini geliştirmelerini ve okuma yazma öncesi faaliyetlerle okula en iyi şekilde hazırlanmalarını amaçlıyoruz. 24 haftalık bir eğitim programımızın uygulama kitabı, okul öncesi eğitim materyali olarak tüm Türkiye’de daha önce AÇEV tarafından eğitim almış okul öncesi öğretmenleri tarafından kullanılıyor. ÇEP uygulama kitabının desteği ile, çocuklara ders çalışma alışkanlığının kazandırılması ve çocukta güven duygusunun geliştirilmesi de hedefleniyor.

  • Eğitim Programları / Bilinçlendirme
  • Eğitim
  • Çocuklar