TOG Bursları

TOG, bireysel ve kurumsal bağışçılar aracılığıyla 2003 yılından beri gençlere burs desteği sağlamaktadır. Burs programlarının amacı, gençlerin bir yandan yaşadıkları topluma yarar sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına; bir yandan da bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere ulaşmalarına aracı olmaktır. Bursiyerler, burs aldıkları süre boyunca TOG bünyesindeki faaliyetlere katılıp gönüllülük temelinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Böylece gençler gönüllü faaliyetler aracılığıyla kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Gençler maddi desteğin yanı sıra yetişkin gönüllüler aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişime yönelik mentorluk faaliyetlerine katılma fırsatı yakalamaktadırlar.

  • Burslar / Burs Fonları
  • Eğitim
  • Gençler