Okuyan Bir Gelecek

Araştırmalar; ebeveyn ile birlikte kitap okumanın çocukların sözel dil becerilerini geliştirdiğini, kelime hazinelerinin genişlemesine yardımcı olduğunu ve alfabe bilgisine olumlu etki yaptığını gösteriyor. Bu doğrultuda ihtiyaç görülen bölgelerde çocuklara yönelik “Okuyan Bir Gelecek” Programı’nı yürütüyoruz. Proje kapsamında 6 hafta boyunca gönüllüler tarafından çocuklara her hafta canlandırma yöntemiyle kitap okunuyor ve program sonunda kitaplar çocuklara dağıtılıyor. Ayrıca, uygun mekanlarda çocuklar için kütüphaneler oluşturuluyor ve okumanın önemi konusunda ailelere yönelik bilgilendirici seminerler düzenleniyor. Programdan sonra anne babaların çocuklarıyla daha çok kitap okumaya başladığı, çocuklarını ebeveynlik ve okuryazarlık konularında daha fazla desteklediği gözlemleniyor.

  • Eğitim Programları / Bilinçlendirme
  • Eğitim
  • Çocuklar