Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Baba Destek Programı

Baba Destek Programı

Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanın yoğunluğu ve bu süreç içerisinde kurdukları ilişki, çocukların hem zihinsel ve fiziksel hem de sosyal ve duygusal kapasitesinin gelişimini etkilemesine olan bilinçle beraber AÇEV olarak, 1996 yılından bu yana babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik bir ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için “Baba Destek Programı”nı uyguluyoruz. Hedefimiz, aile içindeki demokratik davranışların gelişmesiyle birlikte, babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirerek, sağlıklı bir iletişim kurabilmesine, onların ihtiyaçları konusunda bilgilenip, şiddet içeren davranışlarını değiştirmesine aracılık etmektir. 3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocukları olan babaların, 10/13 hafta boyunca eğitim almasına imkan tanıyan program kapsamında bugüne kadar 60.000’den fazla babaya ulaştık. Bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen eğitim programı, babaların çocuk yetiştirme tutumlarında olumlu değişiklikler yarattığı gibi, çocuklarının gelişimini destekleme konusundaki bilgi seviyelerini de anlamlı şekilde yükseltmektedir.

  • Eğitim Programları / Bilinçlendirme
  • Eğitim
  • Aile