Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

TOG Genç Kadın Fonu

TOG Genç Kadın Fonu

“TOG Genç Kadın Fonu“ ile gençlere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenliyor ve onların bu alandaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmelerini destekliyoruz. Gençler bu eğitimlerle; alana dair temel kavramları, toplumsal cinsiyet bakış açısı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele yöntemlerini, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın nedenlerini öğreniyorlar. Amacımız; toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ataerkillikle mücadele etmek için gençlerin bilgi ve becerilerini arttırmak. Genç kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını destekleyen Genç Kadın Fonu’na siz de destek olun.

  • Eğitim Programları / Bilinçlendirme
  • Eğitim
  • Gençler