Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Hayat Dolu Buluşmalar

Hayat Dolu Buluşmalar

AÇEV olarak, ülkemizde uzun yıllar eğitim hakkından yararlanamayan ve okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Hedef kitlesi, genel olarak 18-35 yaş arası genç kadınlar olan program, kişisel gelişim, bireysel sağlık-bakım, kadın emeği, kararlara katılım gibi temel konuları içeriyor. Genç kadınlar bu buluşmalarda; eğitimle ilgili eksiklerini tamamlama, kişisel hedef koyma, iletişim, iş hayatıyla tanışma, teknoloji-medya, çocuk koruma, ev içinde eşit rol dağılımı gibi birçok güncel konuda farkındalık ve beceri kazanıyor.

  • Eğitim Programları / Bilinçlendirme
  • Eğitim
  • Kadınlar