AKUT

Arama Kurtarma Derneği

Afetlerde meydana gelen kazalarda arama kurtarma çalışmalarına destek

Türkiye’nin ilk arama-kurtarma derneği olan AKUT, 1994 yılında Bolkar Dağları’nda kaybolan 2 üniversite öğrencisini bulmak için 14 gün sürdürülen ancak sonuçsuz kalan arama çalışmalarının akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgisi sınırlı bir grup dağcı tarafından 1995 yılında kurulmuş; aynı yıl AKUT adı altında Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirmiş, 14 Mart 1996’da ise “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adı altında resmî kuruluşunu tamamlamıştır. 1998 yılında Adana-Ceyhan Depremi’nde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, 19 Ocak 1999’da Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamu Yararına Dernek” statüsü kazanan AKUT, Marmara Depremi öncesinde bu alandaki ihtiyacı ön görerek konuya odaklanmış olması ve Deprem’in hemen ardından örgütlü çalışması sayesinde birçok STK, kamu ve özel sektör kuruluşunun arama-kurtarmaya bakış ve yaklaşımını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü olmuştur. 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, 2011 yılında başarıyla geçtiği sınavla INSARAG standartlarına uygunluğunu belgeleyerek Türkiye’de bir ilk olmuştur. AKUT, 2018 yılında gerçekleşen AB ModEX tatbikatını da başarıyla tamamlamış ve Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’na (EUCPM) Türkiye’den dâhil edilen ilk kentsel arama-kurtarma ekibi olmuştur. 2020 yılında ise Avrupa Komisyonu altında faaliyet gösteren Avrupa Sivil Koruma Mekanizması bünyesindeki Avrupa Sivil Koruma Havuzu ECPP’ye (European Civil Protection Pool) Türkiye’den katılmaya hak kazanan ilk arama-kurtarma ekibi olarak küresel çapta bir başarıya daha imza atmıştır. AKUT bugün, ülke genelinde kurulumu tamamlanmış 27 ekibi, kurulum çalışmaları süren yeni ekipleri ve sayısı her geçen gün artan gönüllüleriyle, metodolojisini yeni bilgiler ışığında güncellemekte ve uzmanlık alanlarına yenilerini eklemeye devam etmektedir.

  • Çalışma Alanları: Afetle Mücadele, Eğitim
  • Yararlanıcılar: Genel
Afet Kurtarma Destek
Afetlerden Korunma Eğitim ve Bilinçlendirme