Buldan Vakfı

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Kadınların ve genç kızların eğitim almasına destek olmak, toplumdaki konumlarını güçlendirmek.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eğitimle toplumu değiştirebileceğine inanan bir grup gönüllü tarafından 2015 yılında kurulmuş, 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Vakıf, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Cinsiyet Eşitliğine Ulaşma ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi” konusunu kendisine amaç edinmiştir. Bu sebeple yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak, kadınların haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik seminerler düzenlemekte, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vermektedir. Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendirmelerine destek olmakta ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı amaçlamaktadır.

  • Çalışma Alanları: Eğitim
  • Yararlanıcılar: Kadınlar
Eğitim Değiştirir - Master Öğrencileri Bursu
Kızımız Okuyacak - Üniversite Öğrencileri Bursu