EÇEV

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

Her yaştan çocuk ve gencin eğitim ve öğretimleri boyunca en temel insan haklarından olan “eşit ve yetenekleri doğrultusunda eğitim” fırsatlarına erişebilmeleri için çalışıyoruz

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) 1995 yılında, çağdaş ve evrensel kültür değerleri ile donanmış, cumhuriyetin kazanımlarına ve demokrasiye inanan, bilimsel düşünen, sorgulayan, laik ve aydın nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, yerelde bir çağdaş eğitim seferberliği başlatma ülküsü ile kurulmuştur. Bu vizyon doğrultusunda, İzmir’de kurulmuş ve “kamu yararına çalışan” bir vakıf olarak, her yaştan çocuk ve gencin eğitim ve öğretimleri boyunca en temel insan haklarından olan “eşit ve yetenekleri doğrultusunda eğitim” fırsatlarına erişebilmeleri, çağdaş bilgilerle donanmış, kültürlü, görgülü, becerikli, üretken bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.   Kuruluşundan bu yana EÇEV, yaklaşık 20.000 başarılı ve ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine karşılıksız burs ve eğitim desteği verdi. İzmir’de dezavantajlı bölgelerde yer alan eğitim merkezlerinde, okul öncesi çağdaki çocukların eğitim hayatına hazırlanmaları için fırsat sunuyor; ilk ve ortaokul öğrencilerine, ailelerinin ve okullarının kısıtlı olanakları ile erişemedikleri kültür, sanat, bilim atölyelerine katılarak kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri için imkan veriyor. Başta öğretmen adayları olmak üzere, üniversite öğrencilerine, eğitim burslarının yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişim olanakları sunuyor, EÇEV eğitim merkezlerinde gönüllü çalışmalar yapabilecekleri ortamları yaratıyor. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri, İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri gibi marka olmuş eğitim projeleriyle, gelecek nesilleri büyük emek ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Bir yandan da, eğitim sistemimizde, akılcı, bilimsel, eşitlikçi ve özgürlükçü uygulamaların yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çaba gösteriyor.  

  • Çalışma Alanları: Eğitim
  • Yararlanıcılar: Çocuklar
Eğitime Destek, Geleceğe Umut