Sağlık Hakkı Derneği

Sağlık Hakkı Derneği

Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla kurumlar ve bireyler için çalışır.

Sağlık Hakkı Derneği sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla kamuoyunda ve karar alıcılar üzerinde etki oluşturmayı, kurumları ve bireyleri desteklemeyi, ulusal literatüre katkıda bulunmayı ve sağlık hakkı ihlallerini en aza indirmeyi hedefler. Sağlık Hakkı Derneği, CİSU (Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları) Platformu'nun Yürütme Kurulu Üyesidir. Sağlık Hakkı Derneği, Açık Açık STK'sıdır.

  • Çalışma Alanları: Sağlık
  • Yararlanıcılar: Aile
Hukuki ve Psikolojik Destek