UNICEF Türkiye

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Çocuk hakları ve çocuklara yönelik insani yardım

UNICEF, 190’dan fazla üke ve bölgede, çocukların ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ışığında tüm haklarına erişmesi için çalışıyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte yürütülen gelişime dair programların yanı sıra UNICEF’in önceliği, dünya çapında en zor durumdaki çocuklara erişmek. Dünyada her 4 çocuktan biri çatışma veya felaketlerden etkilenen bir ülkede yaşıyor. Savaşlar ve silahlı çatışmalar acil durumların ana nedeniyken açlık, bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğine bağlı felaketler de milyonlarca başka çocuğu yaşam kurtarıcı yardımlara muhtaç hale getiriyor. COVID-19 krizi en çok çocukları etkiliyor; salgın tüm dünyada eşitsizlikleri ve yoksulluğu artırıyor, sağlık hizmetlerine ve insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını katlıyor. Dünya genelinde okul çağındaki çocukların üçte birinden fazlası uzaktan eğitime erişimden mahrum kaldı. UNICEF, Türkiye dahil dünya çapında COVID-19’un bulaşmasını önlemek, dezavantajlı çocukları ve aileleri korumak, uzaktan eğitime erişimi artırmak için çalışıyor. UNICEF’in Türkiye programı, kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kaliteli, kapsayıcı eğitime erişimi artırmaya, çocukları her türlü istismardan korumak üzere sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmeye ve çocukların katılımını artırmaya odaklanıyor. UNICEF’in çalışmalarının yarısına yakını özel sektör ve bireylerin gönüllü bağışları, kalanı ise devletler ve devletlerarası kuruluşların fonlarıyla destekleniyor.

  • Çalışma Alanları: Sosyal Hizmetler, Hukuk, İnsan Hakları ve Politika Geliştirme
  • Yararlanıcılar: Çocuklar
Acil Yardım Desteği
Aşılama Desteği
Beslenme Desteği
Covid-19 Acil Durumu
Eğitim Desteği
HIV/AIDS Önleme Desteği
Sağlık Çalışanlarını Koruma
Temiz Su Sağlama Desteği
Türkiye'de Kapsayıcı Eğitim
Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar
Yemenli Çocuklar